dilluns, 12 de novembre del 2012

Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària CURS 2011-2012Benvolgudes famílies,

Tal i com es va decidir al consell Escolar, a continuació us presentem els resultats de l’escola obtinguts pel conjunt de l’alumnat de 6è d’educació primària que va realitzar les proves de CCBB a finals del curs passat i que va tenir una correcció externa.

Els resultats no condicionen el pas de l’educació primària a la secundària obligatòria.

Enguany les proves de competència lingüística en llengua catalana i castellana han avaluat la comprensió lectora i, en concret, els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació. I l’expressió escrita amb preguntes tancades de lèxic i morfosintaxi i amb la producció d’un text escrit on es valoren els aspectes formals –lletra, espais, marges-. Així com les competències discursiva –coherència i adequació- i lingüística –lèxic, morfosintaxi i ortografia-.

En la prova de competència lingüística en llengua estrangera s’ha avaluat la comprensió lectora i la comprensió oral de textos referits a temes propis de l’entorn immediat de l’alumnat.

En la prova de competència matemàtica s’ha avaluat l’habilitat de l’alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana.

Cal valorar que les proves són una eina més a tenir en compte a l’hora de valorar els resultats dels alumnes de 6è. Aquestes intenten mostrar en percentatges els nivells baix, mitjà i alt de cadascuna de les proves de cada competència anteriorment comentades.
Tanmateix la comparació es realitza amb la mitja de centres a nivell de Catalunya i amb centres de Mataró tant públics com concertats, tots ells amb el mateix nivell de complexitat que el nostre, entenent que es refereix a mitjanes separades de centres d'entorns amb nivell mig sociocultural.

Cal tenir en compte que el curs passat va ser el primer que realitzàvem les proves i que per tant no tenim encara un històric prou ampli per poder comparar les dades obtingudes.

Tot seguit us presentem els resultats de les proves de CCBB extretes del document oficial del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Els resultats són generalment satisfactoris, tenint en compte que la mostra dels alumnes va ser de 19.

En comprensió lectora i expressió escrita en llengua castellana i anglesa es mostren nivells semblants o més elevats que la resta d’escoles. En llengua catalana els resultats mostren un nivell una mica més baix en comparació a la resta de Catalunya, però amb nivells mitjos i d’excel·lència similars. Pel que fa a les matemàtiques en numeració i càlcul i relacions i canvis es mostren en nivell també una mica inferior, però en espai, forma i mesura els resultats estan per sobre de la resta de centres.

No dubteu a comentar-nos qualsevol dubte que vulgueu sobre les proves de CCBB. 


Podeu descarregar-vos el document aquí:

Proves CCBB CURS 2011-2012

Si voleu més informació sobre els critèris en les proves de CCBB:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoid=027fcb744e315310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=027fcb744e315310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada