AMPAPERQUÈ UNA AMPA


L´Associació de Mares i Pares és una entitat pensada i creada per col.laborar estretament amb els mestres i l’Equip Directiu del centre per millorar, en tot el que es pugui, la qualitat educativa.

Amb la col.laboració de tots fem possible que a l’Escola es puguin fer activitats que surten del currículum estricte establert i que fan que els nostres fills gaudeixin d´uns coneixements i tinguin uns recursos que, sense el suport de l’AMPA, no serien possibles.


Els recursos que l´AMPA té vénen bàsicament de les quotes i dels beneficis que generen les activitats extraescolars i altres activitats.

Els recursos que obté l’AMPA s’utilitzen per organitzar les activitats extra-escolars, per material per l’escola, per a activitats socials, que no contempla ensenyament en l’educació infantil.

Tothom que sigui soci de l’AMPA té dret a vot i a participar de totes aquelles activitats i serveis que porta a terme l’AMPA.

La col·laboració de tots és importantíssima, per tant us convidem a participar.

QUÈ FA L’AMPA

Treballem amb els objectius següents:

• Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares o tutors, al professorat, a l'alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l'educació dels fills i de les filles.

• Promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre, col·laborant en les activitats educatives del centre i cooperant amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

• Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.COM PARTICIPAR-HI

Per afavorir una millor organització i funcionament de l’AMPA, aquesta treballa per mitjà de comissions (menjador, festes, tresoreria i compres, biblioteca, capgrossos, 3-16 escola-institut, escola de pares, extraescolars, consell escolar i web i comunicaió)

Les comissions són l’espai de debat i treball de tot allò que fa l’AMPA, és per això que és molt important la participació de les famílies.
Podeu participar en totes aquelles que us vingui de gust i aportar el vostre granet de sorra per fer l’escola que tots volem.

Cada comissió està representada a la Junta de l’AMPA i en reunions periòdiques es decideix el funcionament i el procediment a seguir en totes aquelles questions que decideix i participa.

L'AMPA treballa estretament amb els mestres i la direcció de l'escola de manera que s'estableix un diàleg directe entre tots els membres de la comunitat educativa.
ACTIVITATS ORGANITZADES

Cada dia al matí funciona un servei d’acollida matinal per els nenes i nenes de les famílies que no poden portar els seus fills a les 9 del matí.

També funciona un servei de permanència en el centre a partir de les 16:30 de la tarda.

L’AMPA organitza un seguit d’activitats extraescolars a partir de les 16:30 de la tarda: Música i Teatre, Anglès, Poliesportiu i Psicomotricitat, etc.

L’AMPA també organitza els casals d’estiu i els casalets per tal de donar servei a les famílies fora del calendari escolar.
Per tenir accés a les activitats organitzades per l'AMPA s'ha de ser soci pagant la quota anual, que al curs 2012-2013 correspon a 20€ per família.

Al marge d'aquestes activitats, al llarg del curs s'organitzen festes i sortides familiars per tal de dinamitzar la vida de la nostra comunitat educativa.


SERVEI DE MENJADOR

Aquest és un servei organitzat per l'AMPA.

El menjador és també un espai educatiu, els nens i les nenes que es queden a dinar passen dos hores i mitja més a l'escola, i es mereixen una atenció important: per una part elaborem menjar a l'escola, amb un servei propi de cuina, tenim en compte la qualitat dels aliments i la seva procedència.

Tenim la sort de comptar amb un servei de cuina in situ que afavoreix una millor qualitat tant del menjar que s'ofereix com del monitoratge.

Per altra part l'equip de monitors de menjador i lleure manté una estreta relació amb l'equip pedagògic del centre.

Els preus es fixen cada curs en funció del nombre d'alumnes que hi ha i la ratio de monitors per a cada grup d'edat.


LA QUOTA D’ESCOLA

Tot el material que s'utilitza a l'escola, tant el fungible (paper, llapis, colors, cartolines, pintura...) com el material de consulta i treball (llibres, quaderns, diccionaris...) és de tothom.

Aquest material es finança amb la quota anual de totes les famílies de l'escola.

L'escola és l'encarregada de gestionar el cobrament d'aquesta quota que es fixa anualment en funció dels pressupostos que s'el·laboren cada curs de manera conjunta i és aprovada pel Consell Escolar del Centre.

Sense el pagament d'aquesta quota no seria possible donar als nostres fills l'educació de qualitat que es mereixen.

Aquesta quota no està vinculada a la quota d'associats de l'AMPA.


ORGANIGRAMA